3 Foredrag om formål og mening af Daniel Baun

Hjerteslaget i Baun & Co. er fokus på det der sker, når mennesker og virksomheder er drevet af formål og mening - noget rigtigt og vigtigt. Hvordan vi taler om det er helt forskellig alt efter om vi er topledere, mellemledere, akademikere eller produktionsmedarbejdere - vi er alle sammen forskellige, men "mening" er nogenlunde lige vigtigt for os. 

Fælles for foredragene er, at de på en lærerig og inspirerende måde blander forskning, cases og eksempler og inddrager deltagerne med små øvelser og refleksioner.

“#€%”/!! et spændende foredrag”
— Karsten Skøtt, direktør i Telia

1: Heartcore Business

Foredraget om Heartcore Business handler om forretning med noget på hjerte, om virksomheder der er drevet af en dybere mening og et højere formål. 

Den tilgang er egentlig grundlæggende i de fleste virksomheder men ofte, alt for ofte, lever formålet slet ikke i organisationen. Og det der skulle være hjerteslaget dør ud eller bliver erstattet med noget andet. Det sker faktisk for langt de fleste … selv de allerbedste. De bliver “Hardcore by accident”. Foredraget beskriver hvad der sker der hvor formålet lever og hvad det gør ved de virksomheder, og dermed også hvad hardcore virksomheder går glip af. 

Udbytte: fortstå hvad der gør forskellen på hardcore og heartcore business og hvilken stor indflydelse den lille forskel har på medarbejdermotivation, ledelse, omdømme, strategi, produkter, ansvarlighed og ganske meget andet. Deltagerne går derfra med konkrete redskaber til at arbejde videre i deres egne organisationer.

Målgruppe: leder både i organisationer, netværkstrupper, til konferencer osv..

“Rigtig mange tak for dit oplæg i går! Det var vildt inspirerende, og vi har sjældent en sal, der beder om at få lov til at skippe noget af pausen for at få mere tid i plenum med oplægsholderen :-) Jeg har altså fået flere mails her til morgen med rosende kommentarer, og det er skønt.”
— Hanne Krarup Jessen, Advokat og organisationskonsulent

 

2: En dag med mening 

Hver dag skal være en dag med mening. Mening i arbejdslivet er den allervigtigste faktor for at folk er glade for deres arbejde. Mening gør noget fantastisk når det er der, og efterlader et stort hul når det ikke er - for hvor kommer mening egentlig fra? Mening er et simpelt koncept, men en kompleks størrelse. Og så er det muligvis den vigtigste brik til at skabe trivsel og  robuste organisationer, der lykkes i at løfte sin opgave bedst muligt. Foredraget er bygget op om en letforståelig model der kan bruges til at fortsætte snakken om mening længe efter foredraget.

Udbytte: et klar forståelse af det vigtigste parameter for arbejdsglæde, trivsel og robuste organisationer. Og en fælles rammer for at tale om hvad der skaber mening, og hvordan vi skaber en meningsfuld arbejdsplads.

Målgruppe: både ledere og medarbejdere. (kan vinkles så der kommer mere fokus på ledelse, der skaber mening)

“Jeg fandt foredraget meget inspirerende, og jeg kunne tage flere værktøjer med derfra.”
— Jesper Toft Jensen, Erhvervsrådgiver i Andelskassers Bank A/S

 

3: Adams Rejse - mod det meningsfulde liv

Vi er alle optagede af at gøre noget, der virkelig betyder noget, både i vores privatliv og i vores arbejdsliv. Begge sider af livet hænger mere og mere sammen og påvirker hinanden gensidigt.

Der hvor Heartcore Business er virksomhedens søgen efter mening er Adams Rejse menneskets søgen efter mening. Men at finde frem til hvad der giver mening er først rigtig interessant når vi kan omsætte det til det levede liv. Adams Rejse handler om at gå fra at søge efter mening til at leve efter mening. Foredraget hænger sammen med minibogen Adams Rejse af Daniel Baun, som deltagerne får til foredraget. 

Udbyttet: Forståelse af hvad der skaber mening i (arbejds)livet. Styr på prioriteter. Work-life balance. 

Målgruppen: er både ledere og medarbejdere både i og uden for virksomheder.

“Jeg synes det var et s…. godt indlæg og tankesæt, du lagde for dagen! Og jeg har allerede refereret indholdet til andre i kredsen”
— Erik Vinkel, Vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark

 

Få lynhurtigt svar på spørgsmål

Dit navn: *
Dit navn:
Dit navn:

 

Eller ring til Athenas for at høre nærmere på 3511 2131 og se mere på www.athenas.dk

 

Mød Daniel Baun på 90 sekunder

 

 

Kunderne siger:

“#€%”/!! et spændende foredrag” - Karsten Skøtt, Facilitydirektør i Telia

"Rigtig mange tak for dit oplæg i går! Det var vildt inspirerende, og vi har sjældent en sal, der beder om at få lov til at skippe noget af pausen for at få mere tid i plenum med oplægsholderen :-) Jeg har altså fået flere mails her til morgen med rosende kommentarer, og det er skønt."  Hanne Krarup Jessen, Advokat og organisationskonsulent

"Jeg fandt foredraget meget inspirerende, og jeg kunne tage flere værktøjer med derfra.” - Jesper Toft Jensen, Erhvervsrågdiver i Danske Andelskassers Bank A/S

 "Jeg synes det var et s…. godt indlæg og tankesæt, du lagde for dagen! Og jeg har allerede refereret indholdet til andre i kredsen". - Erik Vinkel, Vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark

Vi brugte Daniel til et kundearrangement, hvor rigtig mange af vores kunder fik mulighed for at høre Daniels inspirerende foredrag om Heartcore Business. Flere tilhørere sagde efterfølgende, at foredraget havde givet dem inspiration og lyst til selv at handle anderledes. Vi kan derfor varmt anbefale, at flere lytter til hvad Daniel Baun har på hjertet. - Simon Sheard, Direktør, Allehånde Café og Køkken